Her på nettsida vår, kan du plukke varer og legge inn din bestilling så tar vi kontakt med deg for å avtale anten henting på garden eller levering. Nyli Gardsmat har eigen kjølebil og kan levere større bestillingar på døra etter nærare avtale.

Sommer- og jolekasser leverar vi med kjølebil etter faste ruter i større geografiske områder. Følg oss på Facebook der vi annonserer hvor og når vi har utleveringar.

Vanlege spørsmål

Ja, det kan du. Berre kryss av for «Lokal henting» i bestillinga di så tek vi kontakt og avtalar tidspunkt for henting.

Vi brukar Jens Eide AS i Lillesand til slakting, skjering og foredling av produkt.

Nei, men både frilandsgrisane og sauene våre får minimalt med kraftfôr. Vi har generelt friske og sunne dyr som treng lite antibiotika og anna medisin. Vi er opptekne av at dyra får eit mest mogleg naturleg, sunt og næringsrikt kosthald.

Du kan betale med både kort og Vipps. Vanlegvis tek vi kontantar, men i desse smitteverntider vil vi helst unngå det.

Klikk på «Bestill varer» i toppmenyen, velg produkta du ynskjer, legg dei i handlekorga, vel henting eller utkøyring og send oss bestillinga di. Betal med kort eller Vipps ved henting eller levering.