Personvern

Det er viktig å kjenne seg trygg når ein handlar i en nettbutikk, og vi i Nyli Gardsmat er nøye med å håndtere personopplysningane dine på ein sikker måte.

For å kunne levere varene du har bestilt, og kontakte deg med informasjon og oppdateringer relatert til bestillinga di, treng vi mellom anna namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen er vi pålagt å oppbevare i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshandtering, og eventuell garanti- og returhandtering.

Nyli Gardasmat bruker i tillegg kundeopplysningar for å tilpasse og forbetre våre tenester, men vi garanterer at ingen andre får nytte kundeopplysningar til marknadsføringsformål. Vi kommer aldri til å selje e-postadressa di eller annen informasjon til en tredjepart, og du vil ikkje få nyheitsbrev på e-post frå oss med mindre du sjølv har takka ja til det.

Dine rettigheter
Du har når som helst rett til å be om informasjon om personopplysningane vi oppbevarer om deg. Om opplysningane er feil, kan du be om at dei vert retta eller sletta. Vi kan ikkje fjerne opplysningane dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagrast, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å behalde opplysningane, som f.eks. uoppgjort gjeld. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi nyttar dine opplysningar til marknadsføringsformål. Du kan kontakte oss enten ved å sende et brev til Nyli Gardsmat, Nylivegen 68, 3870 Fyresdal, eller ved å sende oss ein e-post.

Vi bruker informasjonskapslar (cookies)
For at du skal kunne bestille i vår nettbutikk, må du ha informasjonskapslar (cookies) aktivert i nettleseran din. En cookie er en liten datafil som lagrast på datamaskinen din. Den husker kva for produkt du legger i handlekurven, og kor mange av kvart produkt slik at du slipp å starte på nytt dersom du vert avbroten i handlinga.

Cookies hentar også inn informasjon som hjelper oss med å forbetre nettsida, slik at våre kundar skal få en så god brukaroppleving som mulig. Blant anna registrerast kva for nettsider som sender brukerar inn på sida vår,  kor mange som besøker oss, og kva for sidar som er populære. Vi kan berre sjå statistikk, ikkje den enkeltes brukarmønster. For å gje rett format på visninga av sida vår, registrerast også om det vert bruka mobil, nettbrett eller PC.

En såkalla ”hard cookie” kan i tillegg kjenne deg igjen neste gang du besøker nettbutikken vår, men om du ønsker det kan du slette cookies i nettleseran din etter at du har gjennomført bestillinga.

Nettstatistikk
Vi samlar inn avidentifisera opplysningar om besøkande via Google Analytics og Google AdSense. Formålet med dette er å utarbeide statistikk til å forbetre og videreutvikla informasjonstilbodet på nettsida. Eksempel på kva statistikk, er kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva slags nettsteder brukarane kjem frå og kva slags nettlesare som vert bruka. Opplysningane vert bruka i avidentifisera og aggregert form. Med avidentifisera menes at vi ikkje kan spore opplysningane vi samlar inn tilbake til den enkelte brukar. Vi samlar inn hele IP-adressa, men den avidentifiseras slik at bare de tre første gruppene i adressa brukas til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressa består av talla 195.159.103.82, brukas berre 195.159.103.xx. I tillegg behandlas IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås saman til ein gruppe og ikkje behandlas individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon frå dette verktøyet utleveras ikkje til andre aktørar.