Eit grisefint liv

Her på Nyli Gard er vi opptekne av god dyrevelferd og ein berekraftig matproduksjon som er til det beste for dyra, naturen og matkvaliteten. Vi trur at med kjærleik og respekt vert resultatet betre!